Klachten & Herroeping

Klachtenprocedure

We zien onze klanten natuurlijk het liefst helemaal tevreden en doen ons uiterste best om de overeenkomst zonder klachten na te komen. Wij vinden het dan ook vervelend om te vernemen dat onze klanten een klacht hebben.

Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan kunt u deze melden via ons klachtenformulier. Wij vragen u dat te doen binnen veertien (14) dagen nadat u bekend bent geworden met de oorzaak van de klacht. Geef daarbij ook aan wat volgens u de gewenste oplossing is.

Na ontvangst van uw klacht wordt deze binnen veertien (14) dagen door ons in behandeling genomen en zal er contact met u opgenomen worden over de afhandeling. Als uw klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zullen wij dit eveneens binnen veertien (14) dagen aan u mededelen en zullen wij een indicatie geven van wanneer uw klacht zal worden afgehandeld. Dit zal in ieder geval niet langer duren dan drie (3) maanden nadat u de klacht heeft ingediend.

Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u een klacht indienden via het ODR platform op ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ontbindings-/herroepingsprocedure

Het kan voorkomen dat u een product wilt retourneren, omdat het u niet bevalt of om een andere reden. Wat de reden ook is, retourneren kan. U moet dan binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan ons door geven dat u de overeenkomst wilt herroepen. Dat kan via een e-mail aan info@cellar33.nl. Hiervoor kunt u het formulier voor herroeping gebruiken, maar dat hoeft niet. Het formulier treft u hier aan.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen terug die u ten aanzien van de herroepen overeenkomst tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten. Eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. De terugbetaling ontvangt u in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Daarvoor zullen u geen kosten in rekening worden gebracht.

Binnen 14 dagen nadat u de overeenkomst heeft herroepen, moet u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons retourneren. De retourkosten komen voor uw rekening. U kunt het product sturen naar:

Cellar33
Dierenriem 5
3738 TP Maartensdijk

Zolang u het product onder u heeft, dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht indien u het product en/of de verpakking beschadigd heeft. In het geval van waardevermindering van het product bent u daarvoor aansprakelijk indien dit het gevolg is van de wijze waarop u met het product bent omgegaan, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

Typ uw zoektermen in, druk op enter om te zoeken.